Privaatsuspoliitika

Üldsätted

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika Solider Solutions OÜ (edaspidi nimetatud ka „Solider“) poolt isikuandmete töötlemist.

Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete kaitse seaduses, rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses ja muudes asjakohastes õigusaktides, Andmekaitse Inspektsiooni juhendites ning käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetest.

Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub siis, kui Te:

 • külastate veebilehte aadressil www.solider.ee;
 • külastate Solider sotsiaalmeedia kontot Facebookis;
 • kandideerite tööle Solideri;
 • sisestate enda andmed hinnapäringu saamiseks aadressil www.solider.ee leitavasse kontaktivormi;
 • sõlmite Solideriga lepingu teenuse osutamiseks;
 • osutate teenuseid Soliderile;
 • võtate Solideriga ühendust kas e-posti või telefoni teel.

Isikuandmete vastutav töötleja käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on Solider Solutions OÜ, registrikoodiga 12169135, asukohaga Radisti tee 5, Soodevahe küla, 75322 Rae vald, Harju maakond.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Kõik privaatsuspoliitika muudatused kajastatakse veebilehel www.solider.ee/privaatsuspoliitika/.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • Vabade töökohtade täitmiseks korraldatud konkursi puhul töötleme tööle kandideerijate järgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed nagu telefoni number, e-posti aadress, haridus, kvalifikatsioon, täiendõppe läbimine jmt, keeleoskus, CV ja motivatsioonikiri, foto (juhul, kui kandideerija selle esitab).
  • Teenuse osutamiseks klientidele (sh hinnapäringu saatmiseks) töötleme järgnevaid füüsilistest isikutest klientide või juriidilistest isikutest klientide esindajate isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed nagu telefoni number, e-posti aadress, elukoht.
  • Kogume ka isikustamata andmeid küpsiste ehk cookie’de kaudu. Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Neid andmeid kasutatakse analüütiliste tööriistade jaoks ja käsitletakse isikustamata andmetena.

Andmete edastamine

Edastame või avalikustame Teie isikuandmeid vaid siis, kui see on vajalik teenuse osutamiseks või lepinguliste kohustuste täitmiseks. Lisaks edastame või avalikustame isikuandmeid ka siis, kui selline edastamise või avalikustamise kohustus tuleneb seadusest. Isikuandmete Vastuvõtjateks on näiteks raamatupidamisettevõtted, veebilehe haldaja, Maksu- ja Tolliamet, töötaja poolt kasutatav pank, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, vajadusel õiguskaitseasutused jmt.

Isikuandmete kaitse

Kõiki meie veebilehe külastamise ja kontaktivormi kaudu teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Tagame sellisel moel Teie isikuandmete töötlemise viisil, mis välistab säilitatavate, edastatavate või muul viisil töödeldavate andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, nende loata avalikustamise või neile loata juurdepääsu.

Andmesubjekti õigused

Kui olete andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Teil on õigus tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega ning saada teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta. Teie kohta käivad isikuandmed edastame Teile struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis. Selliselt edastatud isikuandmed on Teil õigus edastada muule vastutavale töötlejale ilma takistusteta.

Kui töötlemisel olevad isikuandmed peaksid valed olema, on Teil õigus nõuda andmete parandamist. Lisaks on Teil õigus taotleda enda kohta kogutud isikuandmete kustutamist.

Et saaksime Teie taotlusega tutvuda, saatke meile vastavasisuline e-kiri aadressile info@solider.ee. Teie poolt saadetud teabenõudele vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul. Keerulisematele ja mahukamatele teabenõuetele võime vastata ka 60 päeva jooksul alates vastava e-kirja saamisest.

Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole seaduslik, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, Tatari 39, 10134 Tallinn).

 

Küpsiste kasutamine

Kasutame küpsiseid, et pakkuda paremat veebilehitsemise kogemust ning teenust. Mõned meie kasutatavad küpsised on veebilehe toimimiseks hädavajalikud ja teisi kasutatame veebisaidi kasutamise kohta teabe (statistika) kogumiseks, et saaksime muuta saidi teile mugavamaks ja kasulikumaks. Mõned küpsised on ajutised ja kaovad brauseri sulgemisel, teised on püsivad ja jäävad teie arvutisse mõnda aega. Võime kasutada ka turundusküpsiseid, mida kasutatakse külastajate jälgimiseks erinevatel veebisaitidel. Kasutame neid eesmärgiga kuvada reklaame, mis on konkreetse kasutaja jaoks asjakohased ja köitvad.

Mõned küpsised on saidi funktsionaalsuse jaoks hädavajalikud, samas kui teisi kasutatakse jõudluse ja teie kasutuskogemuse parandamiseks või teile asjakohaste reklaamide ja toodete kuvamiseks.

Rangelt vajalikke küpsiseid kasutame selleks, et: veebisait töötaks korrektselt; pidada meeles, millisel alamlehel olite viimati (navigeerimise jaoks) või kui kaugel olite hinnapäringu esitamisega.

Funktsionaalseid küpsiseid kasutame selleks, et: veebisait oleks visuaalselt korrektne

Statistika küpsiseid kasutame selleks, et: jälgida, analüüsida veebisaidi kasutust ning teha parendusi (kasutajasõbralikkus, toimivus, kiirus)

Turunduslikke küpsiseid võime kasutame selleks, et: edastada infot kolmandatele osapooltele (Meta ja Google), et näidata teile relevantseid reklaame

Rangelt vajalikke ega funktsionaalseid küpsiseid ei saa välja lülitada. Kõiki teisi küpsiseid saate. Küpsiste eelistusi saate muuta hüpikakna kaudu, mis avaneb lehte külastades. Seadistusi saate muuta igal ajal all paremas nurgas asuva nupu kaudu, mis avab taas hüpikakna.

Saate muuta küpsiste lubamist ka läbi oma seadme või veebilehitseja. Küpsiseid saate kustutada oma seadmest veebilehitseja või seadme sätete kaudu.

Infot seadmest küpsiste lubamise või nende kustutamise kohta leiate iga brauseri ja seadme kohta siit https://www.aboutcookies.org/.